开售
Tue Jul 17 10:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Jul 17 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Fri Jul 20 23:00:00 GMT+08:00 2018.Fri Jul 20 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线

    赵涌在线《红邮记忆-文票版式特场(四)》于7月17日开始,7月20日结束,总计藏品200余件。

精品推荐:

307176001  文10毛主席语录带色标双连新全。此票上品,仅个别微黄,带红色标,少见;

309973011  文7诗词带边新全(部分带数字)。此票全品,文7全套带边较少见,喜欢的可以留意;

305711019  文5白毛女厂铭四方连新一件。此票上品,个别折印,余全品。白毛女为文5中的筋票,厂铭四方连较少见;308834001 文1毛泽东思想带边新全(部分带厂铭、数字、直角边)。

其他推荐:

文5白毛女带色标数字直角边新一枚;

文10毛主席语录带色标直角边新全;

文7茫茫带数字直角边四方连新一件;

文1毛泽东思想新全(部分带色标);

文7大雨带数字直角边新一枚;

文7钟山带数字直角边四方连新一件。

精品众多,欢迎竞买!

预展
Tue Jul 24 10:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Jul 24 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Fri Jul 27 23:00:00 GMT+08:00 2018.Fri Jul 27 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Sat Jul 28 10:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Jul 28 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Tue Jul 31 23:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Jul 31 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Tue Aug 07 10:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Aug 07 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Fri Aug 10 23:00:00 GMT+08:00 2018.Fri Aug 10 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Tue Aug 14 10:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Aug 14 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Fri Aug 17 23:00:00 GMT+08:00 2018.Fri Aug 17 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Sat Aug 18 10:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Aug 18 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Tue Aug 21 23:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Aug 21 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Tue Aug 21 10:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Aug 21 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Fri Aug 24 23:00:00 GMT+08:00 2018.Fri Aug 24 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Tue Aug 28 10:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Aug 28 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Fri Aug 31 23:00:00 GMT+08:00 2018.Fri Aug 31 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线