开售
Mon Aug 13 10:00:00 GMT+08:00 2018.Mon Aug 13 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Thu Aug 16 23:00:00 GMT+08:00 2018.Thu Aug 16 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线

    赵涌在线钱币部本场为大家精选出近400件,品种包括了1999年中国京剧艺术第1组贵妃醉酒精制彩金币,2016年熊猫50克精制金币,2018年熊猫50精制金币,2012年熊猫1盎司精制金币等品种,其中不乏高分评级,非常难得,请大家千万不要错过了。

    本次专场2011-2018熊猫金银币买家服务费仅2%!且买家支付后立刻结算,欢迎参与!

精品推荐:

#313076002 1999年中国京剧艺术第(1)组-贵妃醉酒1/2盎司精制彩金币一枚(原盒、带证书、NGC PF70)  

#313076001 1999年中国京剧艺术第(1)组-贵妃醉酒1/2盎司精制彩金币一枚(原盒、带证书、NGC PF69)

#313371001 1994年龙凤1/10盎司金+1/28盎司银精制双金属纪念币一枚(发行量:2500枚、NGC MINT ERROR PF69)

#313333001 2007年熊猫普制金币五枚一套(含1/20盎司、1/10盎司、1/4盎司、1/2盎司、1盎司、带盒、带说明书)

#312850001 2016年熊猫50克精制金币一枚(首期发行、原盒、带证书、NGC PF69)

#313064001 2018年熊猫50克精制金币一枚(带证书、NGC PF69)

#313230001 2012年熊猫发行30周年1盎司精制金币一枚(原盒、带证书、NGC PF69)   

#310757009 2015年熊猫1盎司普制金币一枚(带盒、带说明书、CSIS MS69)

本场还有众多藏品,敬请关注!

预展
Wed Aug 15 10:00:00 GMT+08:00 2018.Wed Aug 15 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Sat Aug 18 23:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Aug 18 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Wed Aug 15 10:00:00 GMT+08:00 2018.Wed Aug 15 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Sat Aug 18 23:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Aug 18 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Fri Aug 17 10:00:00 GMT+08:00 2018.Fri Aug 17 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Mon Aug 20 23:00:00 GMT+08:00 2018.Mon Aug 20 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Sat Aug 18 10:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Aug 18 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Tue Aug 21 23:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Aug 21 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Mon Aug 20 10:00:00 GMT+08:00 2018.Mon Aug 20 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Thu Aug 23 23:00:00 GMT+08:00 2018.Thu Aug 23 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Wed Aug 22 10:00:00 GMT+08:00 2018.Wed Aug 22 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Sat Aug 25 23:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Aug 25 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Wed Aug 22 10:00:00 GMT+08:00 2018.Wed Aug 22 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Sat Aug 25 23:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Aug 25 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Wed Aug 22 10:00:00 GMT+08:00 2018.Wed Aug 22 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Sat Aug 25 23:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Aug 25 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Wed Aug 22 10:00:00 GMT+08:00 2018.Wed Aug 22 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Sat Aug 25 23:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Aug 25 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Fri Aug 24 10:00:00 GMT+08:00 2018.Fri Aug 24 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Mon Aug 27 23:00:00 GMT+08:00 2018.Mon Aug 27 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Sat Aug 25 10:00:00 GMT+08:00 2018.Sat Aug 25 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Tue Aug 28 23:00:00 GMT+08:00 2018.Tue Aug 28 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线
Mon Aug 27 10:00:00 GMT+08:00 2018.Mon Aug 27 10:00:00 GMT+08:00 2018 - Thu Aug 30 23:00:00 GMT+08:00 2018.Thu Aug 30 23:00:00 GMT+08:00 2018 赵涌在线